Gravskötselavtal

Vi erbjuder våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med gravskötsel på någon av våra kyrkogårdar.

Det finns olika slags avtal att välja mellan:

Ettårsavtal

Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om det ej sägs upp. Faktura skickas ut i förskott en gång per år.


Avräkningsavtal

Avtal tecknas för gravskötsel under flera år. Avsättning sker på ett konto tillhörande gravplatsen. Skötsel och plantering sker så länge inbetalda medel räcker. Saldouppgift sänds ut årligen efter att utbetalninar gjorts för innevarande års utförda arbete. Gravrättsinnehavaren underrättas i god tid innan avsatta medel är förbrukade. För att avtal skall kunna tecknas måste gamla lösas in eller vara utgångna.
 
Högsta belopp som får inbetalas:
Gräsgrav i sammanhängande gräsyta 36 500 kr
Årliga tjänster utan grundskötsel 25 500 kr
Urn- och enkelplats inramad gravplats 43 600 kr
2-plats inramad gravplats 49 500 kr
3-plats inramad gravplats 64 700 kr
4-plats inramad gravplats 72 500 kr
Askgravar 10 000 kr

Askgravar, obligatoriskt avtal
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för gravplatsens skötsel och plantering. Avsättning, 10 000 kr, sker på ett konto tillhörande gravplatsen. Saldouppgift sänds ut årligen efter att utbetalningar gjorts för innevarande års utförda arbete.

Skötselåtgärder
I grundskötsel av gravplatser ingår:
Krattning, rensning, vattning, gräsputs, borttagning av vissnade blommor vas och allmän tillsyn varje vecka. För gravplatser inom ram eller häck ingår dessutom krattning, klippning av häck.

Vårblommor
Plantering, vattning och iordningsställande efter plantering.

Sommarblommor
Gödsling, plantering, vattning och iordningställande efter plantering.

Vill du veta mer om våra skötselåtaganden och tjänster kontakta kyrkogårdsexpeditionen!