Gravskötsel

Behöver du hjälp med skötsel av en gravplats? Då kan kyrkogårdsförvaltningen hjälpa till.

Kyrkogårdsförvaltningen i Falköpings pastorat har lång erfarenhet av att sköta gravplatser. Vi erbjuder fina, färdigkomponerade blompaket där blommorna varierar år från år. 

Paketen är utvalda av våra experter och innehåller växter som kommer att trivas bra på just din gravplats. Vi väljer växtsorter och antal plantor utifrån planteringsytans storlek och läge och tar bland annat hänsyn till om din gravplats är belägen i sol eller skugga. Priset på paketet varierar beroende på om du har en gräsgrav eller grusgrav, storleken på grusgraven samt vilken storlek du själv väljer på planteringsytan. 

Du hittar våra olika paket och övriga tjänster genom att klicka på rubrikerna här nedanför. Du kan också ladda ner en folder med samma information genom att klicka på länken här nedanför. Där finns också blankett för beställning.
Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till kyrkogårdsexpeditionen om du har några frågor. 

Prislista gravskötsel 2024
Beställning av gravskötsel

Grundskötsel av gravplats under säsong (1maj-alla helgons dag) innebär: 

•    vårstädning
•    trimning av gräs runt planteringsytan/ krattning av grusgravar
•    vattning (endast av de växter som kyrkogårdsförvaltningen planterat)
•    ogräsrensning 
•    jordförbättring
•    gödsling 
•    kantskärning 
•    putsning av blommor
•    höststädning 
•    utbyte av döda plantor vid behov samt 
•    borttagning av vissna lösa snittblommor

Årspaket 

I paketet ingår växter, plantering och skötsel. Vi planterar penséer så snart vädret tillåter i april månad. Sommarblommor är på plats senast till midsommarafton och tas bort i början av oktober. Granristäckning sker till allhelgonahelgen. Granriset och eventuell dekoration tar vi bort vid vårstädningen i mars/april. Vi sköter också yta på gravplatsen som är försedd med gräs eller grus.  

I paketet ingår även grundskötsel av hela gravplatsen under säsong (1maj-alla helgons dag)

0BS! Gravrättsinnehavaren får inte plantera egna växter i planteringsytan. De växter som planterats av gravrättsinnehavaren får tas omhand, annars rensar vi bort dem innan vårplanteringen. Gravlykta och vas med snittblommor får naturligtvis placeras på graven.

Priser

Planteringsyta 40 cm
Gräsgrav: 1355 kr
Grusgrav:  Enkel 1610 kr. Dubbel: 1850 kr. Extra stor: 2285 kr

Planteringsyta 60 cm
Gräsgrav: 1530 kr
Grusgrav: Enkel: 1790 kr. Dubbel: 2025 kr. Extra stor: 2460 kr

Planteringsyta 80 cm
Gräsgrav: 1715 kr
Grusgrav: 
Enkel 1965kr. Dubbel: 2200 kr. Extra stor: 2640 kr

Planteringsyta 100 cm
Gräsgrav: 1930 kr
Grusgrav: 
Enkel 2185 kr. Dubbel: 2425 kr. Extra stor: 2865 kr

Planteringsyta 120 cm 
Gräsgrav: 2105 kr
Grusgrav:  Enkel 2370kr. Dubbel: 2605 kr. Extra stor: 2940 kr

 

Perennpaket

Perenner är fleråriga växter som vissnar ned på vintern och börjar växa igen på våren. De är miljövänligare och billigare i längden än sommarblommor, eftersom de bara behöver planteras en gång och inte grävas upp på hösten. 

Perenner blommar dock inte hela sommaren men vi försöker kombinera växter där några växter blommar tidigt och andra lite senare samt med växter som har vackert bladverk. Vilka perenner som planteras beror bland annat på planteringsytans storlek, stenens höjd och gravplatsens läge (om det är soligt eller skuggigt)

I paketet ingår:
En kruka påskliljor till skärtorsdag, anläggning av perenner i maj månad (första året). Därefter löpande skötsel av gravplatsen och utbyte av döda plantor vid behov samt granristäckning till allhelgonahelgen. Granriset och eventuell dekoration tar vi bort vid vårstädningen. Vi sköter också yta på gravplatsen som är försedd med gräs eller grus.

Det ingår även grundskötsel av hela gravplatsen under säsong (1maj-alla helgons dag)

OBS! Plantorna är små när de planteras, men under första säsongen växer de till sig och kommer fylla upp hela planteringsytan på sikt. Dekorera gärna gravplatsen med snittblommor i vas som finns att låna vid kyrkogårdarnas servicestationer. Men plantera inget mer eftersom det kan skada rötterna och tar upp yta där perennerna ska breda ut sig.

Priser:

Planteringsyta 40 cm 
Gräsgrav: 1085 kr
Grusgrav:  Enkel 1345 kr. Dubbel: 1580 kr. Extra stor: 2020 kr

Planteringsyta 60 cm 
Gräsgrav: 1110 kr
Grusgrav:  Enkel 1370 kr. Dubbel: 1605 kr. Extra stor: 2040 kr

Planteringsyta 80 cm 
Gräsgrav: 1135 kr
Grusgrav:  Enkel 1390 kr. Dubbel: 1625 kr. Extra stor: 2065k

Planteringsyta 100 cm 
Gräsgrav: 1225 kr
Grusgrav:  Enkel 1485 kr. Dubbel: 1720 krkr. Extra stor: 2155 kr

Planteringsyta 120 cm 
Gräsgrav: 1250 kr
Grusgrav:  Enkel 1505 kr. Dubbel: 1740 kr. Extra stor: 2180 kr

 

Sommarpaket

I paketet ingår sommarblommor, plantering och grundskötsel. Vi sköter också yta på gravplatsen som är försedd med gräs eller grus. Sommarblommorna tas bort i början av oktober, men vi fortsätter sköta graven fram till alla helgons dag. Granris och eventuella dekorationer tar vi bort vid vårstädningen.

Det ingår även grundskötsel av hela gravplatsen under säsong (1maj-alla helgons dag).

OBS! Gravrättsinnehavaren får inte plantera egna växter i planteringsytan. De växter som finns får tas omhand annars rensar vi bort dem. Gravlykta och vas med snittblommor får naturligtvis placeras på graven. Undantag: har man valt sommarpaket är det ok att plantera vårblommor. Vi tar bort dem vid sommarplanteringen. 

Priser

Planteringsyta 40 cm 
Gräsgrav: 970 kr
Grusgrav:  Enkel 1230 kr. Dubbel: 1465kr. Extra stor: 1905

Planteringsyta 60 cm 
Gräsgrav: 1075 kr
Grusgrav:  Enkel 1335 kr. Dubbel: 1570 kr. Extra stor: 2005 kr

Planteringsyta 80 cm
Gräsgrav: 1180 kr
Grusgrav:  Enkel 1440 kr. Dubbel: 1675 kr. Extra stor: 2110 kr

Planteringsyta 100 cm 
Gräsgrav: 1280 kr
Grusgrav:  Enkel 1540 kr. Dubbel: 1775 kr. Extra stor: 2215 kr

Planteringsyta 120 cm 
Gräsgrav: 1380 kr
Grusgrav:  Enkel 1645 kr. Dubbel: 1880kr. Extra stor: 2320 kr

 

Paket utan plantering 

Skötsel av gräsyta  (Planteringsytan sköts ej)
Vi håller gräsytan jämn och klipper och trimmar regelbundet under säsong. 
Det ingår även: trimning av buskar, vårstädning, borttagning av granris/krans på våren och borttagning av vissna lösa snittblommor under säsong (1 gång/vecka).
Pris: 420 kr

Skötsel grusgrav (Planteringsyta sköts ej)
Vi håller grusytan jämn och fri från ogräs samt randar graven (varannan vecka) under säsong. Det ingår även: trimning av buskar, vårstädning, borttagning av granris/krans på våren och borttagning av vissna lösa snittblommor under säsong (1 gång/vecka)
Enkelgrav:  755 kronor
Dubbelgrav: 920 kronor
Extra stor: 1280kr

Extra tillval av växter

Påskliljor
Vi planterar påskliljorna till skärtorsdagen och tar bort dem senast efter mors dag. 
En kruka: 110 kr     

Ljung
Vi planterar vanligtvis ljungen i början av oktober och tar bort dem vid vårstädningen i mars/april.
En kruka: 80 kr 

Buske/perenn
Du kan beställa en buske/perenn som komplement till huvudväxt i sommarplaneringen om din planteringsyta är extra stor.
Pris på förfrågan.    

Snittblommor
Liten bukett: 310 kr. Stor bukett: 405 kr.

Alla helgons dag och jul

Ljuständning 
Vi placerar ett gravljus på er grav och tänder det på alla helgons dag eller annat 
önskat tillfälle. 275 kr

Tändning av lykta
Vi placerar en lykta på er grav och tänder ett gravljus i lyktan till alla helgons dag, därefter alla helger från 1:a advent till trettondedagen (tänds sista arbetsdagen innan helg). Efter trettondagsafton plockar vi in lyktan och förvarar den till alla helgons dag. Lyktan är kyrkogårdsförvaltningens och är till låns så länke ni köper tjänst. 690 kr

Krans/vintertäckare/granrisbukett till alla helgons dag
Vi sätter ut dekorationen senast till alla helgons dag. Vi tar bort dekoration vid 
vårstädningen under mars/april månad. 
Krans: 270 kr
Granrisbukett: 380 kr
Vintertäckare liten:  270 kr          
Vintertäckare stor: 350 kr

Granris
Slättäckning till alla helgons dag. Planteringsytan täcks med granris. Granriset tar vi bort vid vårstädningen under mars/april månad. 200 kr

Övriga tjänster

Anläggning av gräs (Vid minskning av planteringsyta)
Vi tar bort befintligt material, alternativt jämnar till befintlig yta. Vi lägger ut gräsmattejord, sår gräs och vattnar (under etableringen).  Tjänsten utförs endast på våren eller hösten. Kontakta expeditionen för förslag.

Anläggning av grus (Vid minskning av planteringsyta)
Vi tar bort befintligt material, lägger ut grus och jämnar ut ytan, krattar och tar bort överflödigt material. Detta utför vi senast tre veckor efter erlagd betalning. Kontakta expeditionen för förslag.

Tvätt av gravanordning/sten
Vi erbjuder tvätt med heatweader (hett vatten) som ett miljövänligt alternativ utan kemikalier. Vi borstar känsliga partier manuellt. Tjänsten utför vi på våren/hösten, före/efter blomsäsongen
Gravanordning i standardstorlek (max 60 x 80 cm)
Utan ram: 585 kr Med ram: 935 kr
Extra stor gravanordning: pris debiteras per timme

Flerårsavtal

Avtal kan tecknas för gravskötsel under flera år (avräkningsavtal). Skötsel och plantering sker så länge inbetalade medel räcker. Inbetalning kan ske för min 3 år och max till gravrättens utgång. Insatta medel återbetalas ej. 
Vår uträkning: Årskostnad x antal år x 1,7 (säkerhetsmarginal) = Kostnaden

Askgravplatser 

(Obligatoriskt flerårsavtal)
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för gravplatsens skötsel och plantering. Besökaren får smycka med snittblommor i vas och ljus i lykta. 
Avsättning 14 000 kr beräknas täcka kostnaden för 25 år , med garanterad tid på 15 år
Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition för mer information

Information om gravskötsel

Ansvaret för skötseln på kyrkogården delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för att själva gravytan och gravanordningen (gravstenen) hålls i ”ordnat och värdigt skick”, medan förvaltningen sköter kyrkogårdens allmänna ytor. Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller vända dig till kyrkogårdsförvaltningen för att hitta det skötselalternativ som passar dig bäst. 

Ta hand om graven själv 
Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta graven själv, men då har du en skyldighet, enligt Begravningslagen 7 kap 3§, att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Det innebär bland annat att du ser till att graven hålls fri från ogräs och att vissna växter tas bort. Vinterdekorationer och gravljus/lyktor tar du bort på våren. Du behöver också klippa gräset närmast runt gravstenen/gravrabatten. Observera att bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten upphör.

Gravstenssäkerhet
Begravningsplatsen/kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och är en arbetsplats för kyrkogårdspersonal och andra. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården (gravstenen) blir rätt och säkert monterad samt tillgodose tillräcklig säkerhet för att stenen inte ska orsaka olyckor. Ansvaret att testa gravvårdarna ligger hos kyrkogårdsförvaltningen som utför regelbundna säkerhetskontroller. Ansvaret för att åtgärda eventuella brister med säkerheten ligger hos den enskilda gravrättsinnehavaren. 

Ordningsregler på kyrkogården
Föremål som förvaras bakom gravvården utgör ett hinder vid vårt arbete och kan skada personal och maskiner. Gravrättsinnehavaren ombeds därför att ta hem föremål under den period då de inte används. Om föremålen står kvar kommer personalen att placera dessa i planteringsytan. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar inte för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas bort.