En liten grön skylt med texten Gravrätten har återgått står i gräset.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravrättsinnehavare sökes

Vid inventering har ett antal gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare.

Kungörelse

Vid inventering av gravplatser på Falköpings pastorats kyrkogårdar har följande gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare. Samtliga dessa gravplatser har senast våren år 2019 försetts med skylt om att släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Med hänvisning till begravningslagen ( SFS 1990:1144 kap 7§ 3,19och 33) vill Falköpings pastorat anmoda släktingar eller närstående till gravsatta  i nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av gravrättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom ett år från denna annons införande kan Falköpings pastorat förklara gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då till upplåtaren. 

Siffror och text i kolumnerna avser gravnummer och kvarter och i graven senast gravsatt person och årtal. Listorna finns också uppsatta på respektive kyrkogårds anslagstavlor. Telefon kyrkogårdsexpeditionen: 0515-77 63 50. 
Expeditionens öppettider: Mån, ons, tors, fred kl 10-15 med lunchstängt kl 12-13. Tisdagar öppet kl. 13-15. 

Grav    Kvarter       Senast gravsatt             Notering

S:t Olofs kyrkogård        
71A    01       Karlsson, Johan Abel              1889-1966
149    01       Larsson, Laura Carolina                    -1955
1849 05U     Johansson, Signe Karolina      1911-1984
        
S:t Sigfrids kyrkogård        
109A  01       Söderberg, Olga G                            -1960
647    01       Forssander, Stina Maria           1931-2002