Friggeråkers kyrka

Friggeråkers kyrka, öppettider, adress & kontakt

Öppettider: Dagligen kl 8-20. Kontaktperson: Vaktmästeriet 0515-77 63 80. Vägbeskrivning: Från Falköping mot Torbjörntorp. Kyrkan ligger på höger sida. GPS-koordinater: RT90: X: 6454803, Y: 1369112 WGS84:
Lat N 58° 11′ 50″ Lon E 13° 34′ 45″ Decimal: 58.1974, 13.5792

 

OM KYRKAN

Friggeråkers kyrka tillhör Mössebergs församling. Enligt en handskrift av den äldre Västgötalagen utmärktes kyrkplatsen i Friggeråker av den Helige Sigfrid i böran av 1000-talet. Sedan dess har flera kyrkor stått på denna plats. Intill den nuvarande kyrkan finns ruinen efter en medeltida stenkyrka från 1100-talet. 

Friggeråkers kyrka är ritat av arkitekten Rolf Bergh och uppfördes 1955. Det vackra tegelvalvet har murats på gammalt sätt utan form. Kyrkans altarskåp är från 1700-talet och fanns tidigare i den äldre kyrkan.

Dopfunten i kalksten är utförd i formen av en sjubladig blomma med en silverskål föreställande de sju paradisfloderna. Silverkronan över dopfunten är ensymbol för treenigheten som hänger från himlastegen. Konstsmidet på kyrkportarna framställer hednatemplet i brand, sankt Sigfrids mission, det gamla kyrkobygget samt bygden och den nya kyrkan

PRAKTISK INFORMATION

Elpiano finns i koret.
Hörslinga.
Guidebandspelare finns med information på svenska, tyska och engelska. 
Toalett och ombyte i intilliggande byggnad.

församlingslokaler

Svenska kyrkan har ingen församlingslokal i direkt anslutning till kyrkan. Mössebergs kyrkas församlingsdel inne i centrala Falköping är det närmaste alternativet.