Församlingsråd

Församlingsrådet fungerar som styrelse för den enskilda församlingen.

Församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna till rådet på ett öppet nomineringsmöte. Formellt utses sedan församlingsrådet av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ska som ett minimum ansvarar för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men kan också delegera till annan präst att vara ledamot i hans ställe.

I Falköpings pastorat finns fem församlingsråd:
Falköpings församlingsråd
Mössebergs församlingsråd
Slöta-Karleby församlingsråd
Yllestads församlingsråd
Åslebygdens församlingsråd