Församlingsråd

Församlingsrådet fungerar som styrelse för den enskilda församlingen.

Församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna till rådet på ett öppet nomineringsmöte. Formellt utses sedan församlingsrådet av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ska som ett minimum ansvarar för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men kan också delegera till annan präst att vara ledamot i hans ställe.

Orföranden i församlingsråden 2022-2025:
Falköpings församlingsråd: Ann-Mari Claesson
Mössebergs församlingsråd: Åke Abrahamsson
Slöta-Karleby församlingsråd: Roland Svensson
Yllestads församlingsråd: Kent Strängby
Åslebygdens församlingsråd: Barbro Westergren