Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är det grundläggande mål- och visionsdokument som berättar vad Svenska kyrkan i Falköpings pastorat är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingsinstruktionen är pastoratets viktigaste styrdokument och ägs gemensamt av pastorat och stift. 

Kyrkoordningen

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska varje församling ha en församlingsinstruktion och de församlingar som ingår i ett pastorat ha en gemensam sådan. Arbetet med församlingsinstruktionen sker i samverkan mellan kyrkoråd, församlingsråd, kyrkoherde och domkapitel. Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.  

Ses över vart fjärde år

När församlingsinstruktionen utfärdats av domkapitlet är den bindande för pastoratet. Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument och ska ses över vart fjärde år för att ständigt vara aktuell.  

 

Församlingsinstruktion

Här kan du läsa Svenska kyrkan Falköpings församlingsinstruktion.

Klicka här!