Följ renoveringsarbetet

Här publicerades bilder och information under den tid renoveringen pågick i S:t Olofs kyrka.

Kyrkan är återöppnad!

Söndag 10 mars 2019

Efter sex månaders renoveringsarbete återöppnades S:t Olofs kyrka av biskop Åke Bonnier vid en högtidlig mässa i en fullsatt kyrka. Efter mässan var det mingel och plockmat i kyrkorummen med information och tal om renoveringen och kyrkan. 

Så här summerar fastighetschef David Einarsson det stora projekt som nu avslutas:

”Den 16 december 2008 finns det första besluten om att se över möjligheten till en lokal i anslutning till S:t Olofs kyrka. Resultatet är den renoverade 1100-tals kyrkan och inköpet av Kyrkans hus, ett stenkast S:t Olof kyrka.

 Det är det största jag har gjort i mitt arbete hittills och det kommer kanske vara det största jag kommer att få göra. Ett helt fantastiskt projekt! Så många diskussioner, så många skratt, så många sömnlösa nätter, så många fantastiska människor.

Stort tack till alla inblandade och ert engagemang i detta projekt.”

 

S:t Olofs kyrka före och efter renoveringen.

Elarbete och städning

Onsdag 27 februari 2019

Just nu färdigställs elen i kyrkan samtidigt som golvet rengörs och poleras. 

Smygtitt på en av stenbänkarna som placeras utmed långsidorna.

Glasskivorna sätts på plats

Fredag 22 februari 2019

Med hjälp av en glaslyft med sugproppar kommer glasskivorna nu på plats över  gravhällarna.

Glasskivorna har levererats

Torsdag 21 februari 2019

Idag anlände glaset som ska placeras över gravhällarna till kyrkan. Imorgon ska de sättas på plats. 

Glaset som ska placeras över gravhällarna anländer.
Glashällarna inne i kyrkan. Imorgon läggs de på plats.
Så här ser det ut i kyrkan just nu. De nedsänkta gravhällarna är för tillfället täckta med papp.

Snart dags att lägga in glashällarna 

Tisdag 11 februari 2019

Golvet börjar bli färdig i kyrkan!

Restaurering och fogning

Fredag 1 februari 2019

Just nu sker fogning inför att glaset ska komma på plats ovanpå gravhällarna. Samtidigt rengörs och restaureras gravhällarna. 

Detalj från en av de restaurerade gravhällarna.
Detalj från en av de restaurerade gravhällarna.

Köksskåpen monteras

Torsdag 17 januari 2019

Det nya pentryt i kyrkan tar form då köksskåpen kommer på plats.

Målning påbörjad

Tisdag 11 december 2018

Nu grundmålas kyrkväggarna. Skillnaden mot hur de såg ut innan rengöring är enorm.

Väggarna rengörs

Torsdag 6  december 2018

Nu har kyrkans väggar rengjorts inför målningen. Rengöringen fick göras med stålborstar eftersom det visade sig att putsen bestod av en blandning av kalk och betongbruk som lades på vid renoveringen 1959.

Arbetet med belysning påbörjat

Måndag 12 november 2018

I veckan påbörjades genomföringar i valvet för den nya belysningen i kyrkan. Arbetet gick enligt plan och på plats fanns även antikvarier och konservator.    

Film om renoveringen

Torsdag 18 oktober 2018

Svetsarbete

Fredag 12 oktober 2018

Ramarna som glasskivorna över gravhällarna ska vila på börjar bli färdiga. I veckan har vinklarna som glaset ska vila på svetsats. 

Ny trappa till läktaren

Fredag 5 oktober 2018

Den nya trappan upp till läktaren har nu påbörjats. Samtidigt fortsätter arbetet med att förbereda för glashällarna som ska ligga över gravhällarna i kyrkan. 

Gravhällarna är på plats

Onsdag 19 september 2018 

Gravhällarna har lagts tillbaka på sina platser och ska så småningom skyddas av glashällar. Nu pågår arbetet med att bygga ramarna som glaset ska vila på. 

 

 

Gravhällarna läggs på plats

Torsdag 12 september 2018

Nu pågår arbetet med att återställa golvet i kyrka. Gravhällarna läggs tillbaka och placeras lägre än tidigare.  Så småningom ska glasskivor monteras över dem.

 

Gravkamrarnas murar

Onsdag 5 september 2018

Grävarbetet i kyrkan fortsätter. Nu har man kommit ner till murarna som omgärdar de gamla gravkamrarna från 1600-talet. Senast dessa murar var synliga var i samband med renoveringen på 1950-talet. På Riksantikvarieämbetets hemsida finns bilder av hur det såg ut då. Klicka här för att komma till sidan! Nedan finns också en skiss från 1959 som visar var gravkamrarna finns i kyrkan.

Skiss av S:t Olofs kyrkas golv upprättad 1959.

Alla hällar lyfta

Torsdag 23 augusti 2018

Gravhällarna väger mellan 500 kilo och 2 ton. 

 

Gravhällarna lyfts.

Fredag 17 augusti 2018.

En av målsättningarna med den pågående renoveringen är att golvet ska bli slätare för att göra tillgängligheten bättre för alla besökare.  Det arbetet pågår just nu. Bland annat ska glasskivor placeras över ett antal av de gamla gravhällarna. 

Kyrkan utan bänkar.

Onsdag 3 juli 2018.

Kyrkbänkarna tas ut.

Torsdag 28 juni 2018

Datum klart för renoveringsstart

S:t Olofs kyrka kommer att vara stängd från och med den 4 juni 2018. Sista gudstjänsten innan renoveringsarbetet startar firas den 3 juni kl 10.00. Arbetet beräknas sedan pågå under hela hösten.