Gräs som rör sig i vinden i mörkret.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Årets största fasta i kristendomen börjar på askonsdagen, och avslutas på påskafton. Fastan är tiden då vi omprövar, ifrågasätter och tar lite extra ansvar för orättvisorna i världen. En period när vi har möjlighet att i tanke och handling ställa oss nära det Jesus gjorde under sitt liv. Ett sätt att göra det kan vara att delta i en fastedojo - läs mer om fastedojo här.

Under fastan avstår du från något

Att fasta innebär att avstå något för att ge plats åt något annat – andra tankar, andra sätt att se, andra sätt att uppleva vardagen och världen. En kristen fasta behöver inte handla om att avstå från mat. Det kan lika gärna handla om att välja bort alkohol, sociala medier eller tv-tittande. Kanske för att spara pengar som sedan kan gå till någon som behöver dem bättre. Ett sätt att göra det kan vara att ge ett bidrag till Act Svenska kyrkans stora fasteaktion: ”Dela lika under samma 
himmel”.

Hur vill du ge dig själv möjlighet till stillhet och reflektion den här fastetiden?

Tre dagars fest före fastan 

Den långa fastetiden föregås av tre festdagar, som kallas fastlagen. Fastlagen börjar med fastlagssöndagen och avslutas med fettisdagen. Läs mer om fastlagssöndagen och fettisdagen.

Askonsdagen inleder fastan

Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. 

Fastan avslutas med stilla veckan

Den sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. På söndagen har vi palmsöndagen och i slutet av veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Fastans färger är blå eller lila

Under fastan före påsk är färgerna i kyrkan blå eller lila. Det syns till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort. 

Flera fastedagar i kristendomen

Fastan före påsk är den största fastan. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. Advent är en annan fastetid.

Två majskolvar mot blå himmel

Livräddare i fält

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Det är en fråga om fördelning – vi delar inte lika på resurserna.

Dopet – livets första fest

Allt du behöver veta om dopet