Fakta om Svenska kyrkan och Falköpings pastorat

Under respektive rubrik kan du läsa mer om Svenska kyrkans tro och lära, hur kyrkan styrs både nationellt och lokalt och om pastoratets verksamhet, värden och mål.