Bra att veta!

Förskolan Boken...

...är en fristående förskola med Svenska kyrkan som huvudman.

... har teknik- och naturinriktning.

... har en kristen profil men följer samma läroplan som kommunala  
    förskolor.

... välkomnar alla. Barnen måste inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

... tillämpar kommunens maxtaxa men har egen kö och ansökan
    görs direkt till förskolan.

... har plats för 40 barn fördelade på tre avdelningar. På förskolan     
    arbetar sju pedagoger.

... har öppet kl 6.30-17.30 och sommarstängt vecka 29-31

... serverar mat från Wrågården

... är en förskola där vi vistas mycket utomhus och barnen sover
    utomhus
 i vagnar.

Rektor

All personal