Klockringning för fred

Vardagar kl 12.00 i S:t Olofs kyrka

Vi ber för att vapnen ska tystna och för att freden ska komma. Genom klockringningen sörjer vi och ber för alla dem som har avlidit, alla dem som har mist en nära anhörig och alla hundratusentals människor som tvingas att lämna sina hem och fly undan kriget. Vi ber för att vapnen ska tystna och för att freden ska komma.