Besöksgruppen

Vill du göra en insats för någon som är ensam? Kom med i besöksgruppen!

Många sitter ensamma och längtar efter någon att prata med, någon att dela en fikastund eller en promenad med. Genom att ge lite av din tid kan du göra stor skillnad för en människas välmående och livsmening.

Alla besökare erbjuds handledning och stöd i sitt uppdrag. För den som vill finns också möjlighet att regelbundet träffa andra i besöksgruppen.

Är du intresserad av att vara med bokar du först ett introduktionssamtal med präst Marian Jensen. Efter samtalet bestämmer du dig för om vill ta ett upprag. 
Du når Marian på telefon 0515-77 63 17 eller marian.jensen@svenskakyrkan.se