Bekymmerslöshet

Ett av pilgrimens sju nyckelord.

Bekymmerslösheten att ta dagen som den kommer, ett steg i sänder.
Ett konstigt ord egentligen men det handlar om att leva närvarande i nuet. Inte ansvarlöst och utan att bry sig utan tvärtom; genom att sätta ljus och perspektiv på rätt saker blir det enklare att leva närvarande i det som sker.
Att leva i nuet utan att ta ut bekymren i förväg men även att som Luther lyfta på hatten och gå vidare från det vi inte kan påverka.

Att gå på pilgrimsvandring kan vara bekymmerslöst. På en ledarledd vandring har någon förberett och leder vägen, jag behöver bara följa med och göra som ledaren planerat. Går jag själv har någon redan stakat ut vägen och jag behöver bara följa ledens markering. Bekymmerslöst utan extra bördor i ryggsäcken.

Hatten är symbolen för bekymmerlösheten och påminner oss att lägga oss i solen under ett träd med hatten nerdragen över ögonen utan några bekymmer just för stunden.