Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. (Begravningslagen 10 kap. 1 §)
 
Ombud i Falköpings kommun:  Håkan Elwér.