Urnor och bårtäcke för utlåning

Svenska kyrkan Falköping har urnor samt bårtäcken för utlåning vid begravning.

Urnor för utlåning

Två urnor finns att låna för användning vid begravningsakt med urna. Det är kostnadsfritt att använda urnorna och de bokas i samband med bokning av 
begravningsceremonin. Urnorna kan användas i Uppståndelsens kapell och i 
pastoratets kyrkor. Ceremoniurnorna får inte följa med ut till graven.

Urnorna är tillverkade i alm respektive ask. De är vackra och är minst lika värdiga som en egen urna.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är ett vackert tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Det går då att välja en enklare kista och färre blommor. Svenska kyrkan Falköping har två bårtäcken för utlåning som får användas i Uppståndelsens kapell och i pastorets kyrkor. De är främst lämpade för begravningsgudstjänst med efterföljande kremation. Vid jordbegravning tas bårtäcket av innan kistan bärs ut till graven. 

Blomsterdekorationer får inte placeras på bårtäcket eftersom det kan ta skada av väta eller taggar. Önskar man blomsterdekorationer kan de ställas intill eller framför kistan. Handbuketter vid avskedet får naturligtvis läggas på täcket.

Täcke 1 är vävt i en ljus färg med ett kristusmonogram broderat i guld. Till täcket hör en vävd löpare i vinröd färg. Men kan välja att använda täcke och löpare tillsammans eller var för sig. Bårtäcket är vävt i ullgarn med bomull i varpen och har komponerats av Yvonne Fällström, Atelje Solvögat, Falköping.

Täcke 2 är sytt i ett blått, sidenliknande tyg fodrat med bomullstyg. Det är dekorerat med  bårder och tofsar i en mörkare blå färg, men har i övrigt inga symboler. Täcket har skänks till pastoratet av en privatperson. 

Bilder på bårtäckena finns längre ner på sidan.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du vill ha mer information.

Ovan: urna i alm. Nedan: urna i ask.

Ovan: bårtäcke1. Nedan: bårtäcke 2.