Barn och unga

Hos Svenska kyrkan finns många mötesplatser för barn och ungdomar. Verksamheten pågår under vår- och höst och gör uppehåll under sommarlov och jullov.

Förändringar på grund av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin gör all verksamhet med fysiska träffar uppehåll tills vidare. Några verksamheter genomförs digital. 
 Läs mer på vår informationssida om coronapandemin.

Planerad verksamhet hösten 2021

Höstterminen startar vecka 35 under förutsättning att gällande restriktioner med anledning av covid -19 tillåter det. 

Mössebergs kyrka

Vi erbjuder hämtning från Mössebergsskolans fritids. 
För detta krävs anmälan till ledarna.

Öppen förskola. Måndagar kl 9-11.30. 0-5 år med vuxen.
Barnkören Joy. Åk 1-6. Veckodag och tid meddelas i augusti. 
Pax. Tisdagar kl 16-17.30. Åk 1-6.

Vartofta samlingslokal

Vi erbjuder hämtning vid Vartoftaskolans fritidsoch lämning
vid fritids eller bussen efter träffarna. Anmälan krävs.

Öppen förskola. Onsdagar kl 9-11.30. 0-5 år med vuxen.
Ållebergs barnkör. Måndagar kl 14-15.30. Åk 1-6.
Mini. Onsdagar kl 13.30-15. Förskoleklass - åk 1.
Miniorer. Onsdagar kl 15-16.30. Åk 2-3
Onsdagshänget. Onsdagar kl 17-18.30. Åk 4-7
Onsdagshänget med ungomsgruppen. Onsdagar kl 18.30-19.30. Åk 6 och 7.