Ansök om en julmatskasse

Så här ansöker du om en julmatskasse från Svenska kyrkan.

I  samarbete med grannpastoratet Floby delar Svenska kyrkan Falköping ut matkassar inför julen till enskilda och familjer där pengarna inte riktigt räcker till. 

Hur ansöker jag?

Ansökan om att få en matkasse sker via en blankett som du hämtar på församlingsexpeditionen på Storgatan 11B. Information om när ansökan ska vara inne publiceras på den här sidan under hösten. 

När delas kassarna ut?

Julmatskassarna delas ut någon vecka innan jul i Svenska kyrkan Falköpings  
lokal på Dotorpsgan 57. 

Mer information

Frågor om julmatskassarna och ansökan kan ställas till:
Maria Kristiansson: 070-221 24 18
Marian Jensen:  072-235 82 12