Andlighet

Ett av pilgrimens sju nyckelord

Andligheten som söks i samtal och möten på vägen.
I naturen blir skapelsen och Gud tydligare för oss och ordet andlighet enklare att förstå. Känslan av att vara del av något större, något som fanns före mig och som kommer finnas kvar efter mig. Känslan av att höra ihop med det som finns runt om mig; växter och djur, vatten, himmel och jorden under mina fötter.

Att pilgrimsvandra är att genomföra en yttre vandring från punkt A till punkt B men också om att påbörja en inre vandring från mitt yttre jag till mitt inre jag och  min relation till Gud och skapelsen.

Korset är symbolen för andligheten och dess armar påminner oss om vår plats i skärningspunkten mellan himmel och jord, horisontellt och vertikalt. Korsets horisontella arm - skapelsen, naturen, livet här på jorden - och dess vertikala arm - Guds närvaro, andlighetens ingång, helighetens belysning.