Andlig fördjupning och personlig utveckling

Kurser, samtalsgrupper och retreater.

verksamhet hösten 2021

Under hösten planeras för att åter öppna upp pastoratets olika grupper och mötesplatser. Hemsidan uppdateras löpande med information om startdatum och vilka förutsättningar som gäller för de olika verksamheterna. Du hittar uppgifterna i vår kalender. Varmt välkommen till Svenska kyrkan i höst!