Andlig fördjupning och personlig utveckling

Livsstegen, meditationer, samtalsgrupper och retreater.

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till det kostnadsfria självhjälpsprogrammet i Falköpings pastorat.

Meditationsmåndag

Meditation och bibelreflektion i S:t Olofs kyrka, måndagar kl 18.30.

Konfirmation för vuxna

En chans att stanna upp och fundera över livet på djupet.

Ett värmeljus brinner på ett bord. I en soffa i bakgrunden syns en präst sitta med en mobiltelefon i handen.

Någon att tala med

Behöver du någon att tala med? Hos Svenska kyrkan finns alltid någon som lyssnar.