Vuxen i Vinberg-Ljungby

Välkommen till samtal och gemenskap

Boksamtal i Vinbergsförsamlingshem hösten 2021

Vi läser ur boken " Det gudlösa folket"- David Thurfjell Vi träffas måndagarna : 13 sept,4 okt, 21 okt,15 nov i Vinbergsförsamlingshem kl: 18-19:30 Församlingen står för boken- anmäl till Maria om du är intresserad

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Falkenbergs pastorat

Församlingspedagog

Mer om Maria Nilsson

Församlingspedagog i Vinberg-Ljungby församling Samordnare för pedagoger i Falkenberg & Varbergs kontrakt