Vuxen i Vinberg-Ljungby

Välkommen till samtal och gemenskap

V läser ur boken " Ljudet av tystnad"- Tomas Sjödin
Vi träffas  måndag 13 sept  ( hämtning av bok 16-18) 
4 okt,15 nov   kl:18-19:30 

Församlingen står för boken- anmäl till Maria om du är intresserad

Boksamtal i Vinbergsförsamlingshem hösten 2021

V läser ur boken " Ljudet av tystnad"- Tomas Sjödin Vi träffas måndag 13 sept ( hämtning av bok 16-18) 4 okt,15 nov kl:18-19:30 Församlingen står för boken- anmäl till Maria om du är intresserad

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Falkenbergs pastorat

Församlingspedagog

Mer om Maria Nilsson

Församlingspedagog i Vinberg-Ljungby församling Samordnare för pedagoger i Falkenberg & Varbergs kontrakt