Vuxen i Vinberg-Ljungby

Välkommen till samtal och gemenskap

Stickcafé i Ljungby kyrkstuga

Måndagar jämna veckor kl. 13:30-15:30

Boksamtal i Vinbergsförsamlingshem våren 2022

Vi läser ur boken " Om tröst" Olle Carlsson Vi träffas måndagarna : 17 jan ,28 febr,21 mars,11 april, i Vinbergsförsamlingshem kl: 18-19:30 Församlingen står för boken- anmäl till Maria om du är intresserad

Öppet café i Vinbergs församlingshem

Kaffe och goda samtal för dig som är ledig och har en stund över.