Foto: Jamie Street/Unsplash

Vuxen i Falkenberg & Skrea

Här finns många möjligheter till fördjupning i kristen tro, gemenskap, dans, sång och musik, samtal om om både glädje och sorg - kort sagt det mesta som ingår i livet.

Risken för smittspridning av Covid 19 Corona är mycket hög. För att minska smittspridningen kommer vuxenverksamheten att pausa.