Pojke spänner musklerna
Foto: Ben White/Unsplash

Vision & mål för Senapskornet

Ta del av Senapskornets vision och mål. Läs mer om de detaljerade delmålen.

Vision

Fritidshemmet Senapskornet har följande vision
Senapskornet - Falkenbergs bästa fritidshem

Mål

Målet för verksamheten är 
Ett fritidshem med tydlig kristen profil, där barnen trivs och utvecklas enligt läroplanens mål. 

Delmål för 2019

Att arbeta med hållbar utveckling

 • Vi ska minimera matsvinnet.

 • Vi ska arbeta med ”hur vi påverkar miljön”.

 • Vi ska använda oss av ”den gyllene regeln”

 • Vi ska återanvända mer

 • Vi ska arbeta för att skapa goda relationer

 • Vi ska vara en arbetsplats där personalen trivs och mår bra.

Att arbeta med språk och kommunikation

 • Vi ska arbeta för att barnens goda ordförråd ökar – och deras dåliga (svordomar/fula ord) ordförråd minskar.

 • Vi ska arbeta med de sociala reglerna mellan barn-barn och barn-vuxen.

 • Vi ska arbeta med att språket är ord-knopp-kropp

 • Vi vuxna ska använda frågan ”hur” mer, och inte ”befalla-ord”.

 • Vi vuxna ska arbeta med och tänka på hur vi kommunicerar det vi vill förmedla.

Att bygga broar mellan Senapskornet och övrig församlingsverksamhet

 • Vi ska tillsammans organisera och samarbeta med gemensamma ”församlingsfester” ex. adventsfest

 • Vi ska tala väl om varandras verksamheter och göra ”reklam”.

 • Senapskornet ska använda kyrkorummet/kyrkogården

 • Senapskornet ska använda präst och musiker.

 • Senapskornet ska vara delaktiga i Svenska kyrkans/församlingens olika insamlingsprojekt.