Vinbergs gamla kyrkogård
Foto: Berit Johnsson

Vinbergs gamla kyrkogård

Vinbergs gamla kyrkogård ligger sydost om Vinbergs nuvarande kyrka.

Den gamla kyrkan revs 1910. En planterad häck visar var kyrkan stod. Stigporten från 1806 leder in till den gamla kyrkogården, som omgärdas av en stenmur.

De flesta gravstenarna är från 1860 till 1899, men det finns stenar som är ännu äldre. På kyrkans södra sida var det finast att bli begravd, så här hittar man gravarna för två präster, en riksdagsman och en lasarettsläkare. Ett gravkor för prosten Öhrwall har stått här sen 1700-talet. Genom den lilla fönsterrutan kan man kika in på 7 gamla kistor.

Kyrkogården är nu en ödekyrkogård, som är väl värd ett besök.
Församlingen håller här friluftsgudstjänster, dop och vigslar på sommaren.

Inga gravsättningar får ske här.