Vinberg-Ljungby

I landskapet mellan stad och land finns - Vinberg-Ljungby församling

Start 2 september Diakonimottagning i Skogstorps församlingsgård

Vägledande samtal för dig som söker råd och ekonomiskt stöd och är  boende i Morup, Stafsinge & Vinberg-Ljungby församlingar.

Ingen tidsbokning, kostnadsfritt. 

Mån: kl. 14-16
Tors: kl. 16-18

Ingång via expeditionen.

 

Dopet en fest för livet !

Är det många som döper sina barn nuförtiden? Det är en fråga jag möts av ibland. Ja, det är många som döper sina barn. Varför ska man låta döpa sina barn eller låta döpa sig senare i livet? Älskar inte Gud alla människor, vare sig man är döpt eller inte? Jo, Gud älskar alla människor och vill ha en relation till oss alla. Gud vill att vi ska veta att vi är älskade, unika och värdefulla och Gud har gett oss livet som gåva, som vi ska leva och förvalta. Vi behöver dopet som en påminnelse och som en tacksägelse till livet. Det är underbart och väldigt stort att stå med ett litet nytt liv i sina händer. Det är fint att få tacka Gud för gåvan som barnet är och be om hjälp, beskydd och välsignelse på vägen genom livet. Det är viktigt för oss att vid livets stora skeden och skeenden få stanna upp och tacka, förundras, glädjas och göra avstamp inför det som förändrar livet. Likaväl som det är viktigt i sorg och svårigheter att få stanna upp och mötas i det svåra. Vi människor behöver våra övergångsriter, dvs riter som markerar en persons övergång från ett stadium till ett annat. Det finns i de flesta kulturer och är en allmänmänsklig aspekt på det hela. En annan aspekt är att Jesus har sagt att vi ska gå ut och göra alla människor till lärjungar och döpa dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. I dopet får vi ett uppdrag. Uppdraget är att ge Jesu kärlek vidare till alla människor - att i ord och handling visa den ovillkorliga kärlek som Gud har till oss. I dopet får vi också ett löfte. Löftet om att Gud är med oss alla dagar, det kan vi leva i och leva av. I dopgudstjänsten blir vi påminda om vårt uppdrag och Guds löften. I dopet blir vi också påminda om vårt uppdrag som människor och Guds löften om att han finns med oss alla dagar i livet, genom skratt och gråt, genom glädje och kamp. Det är fint att vi ofta döper små barn, det betyder att Gud räknar med oss från livets början, men man kan låta döpa sig när som helst under livet. Gåvan av liv och löftet om Guds närvaro behöver vi inte göra oss förtjänta av, utan det är av nåd – det ges oss villkorslöst. Välkommen att höra av dig om du önskar döpa ditt barn eller dig själv och vara en del av Kristi kyrka! ”Med vår glädje över livets under, och ett nyfött barn i våra händer, kommer vi till dig som gav oss livet” (Sv. Psalm 383) Martina Vallerius, Präst

Promenera tillsammans onsdagar kl: 10:00 med start 15 sept 2021

Vi promenerar tillsammans ca: 45 min och håller avstånd. Vi träffas utanför Vinbergsförsamlingshem . Startar med en andakt och avslutar rundan med kaffe . Välkomna! Kontakta Maria Nilsson Församlingspedagog 072-4653328

Konfirmand i Vinberg-Ljungby/Stafsinge

Vi har övernattnings fri konfirmandundervisning! Lägerdagar men då kan det vara en annan dag och tid Varannan söndagsläsning - med Stafsinge församling 13-17 inkl Gudstjänst eller Sommarläsning -3 första veckorna på sommarlovet 9-12 och Gudstjänst varannan söndag under höst & vårtermin

Händer ungdomar

Ungdomsgrupp i Vinbergs församlingshem

Kom och var med! start 1 september 2021 Drop-in-fika från 17:00.