Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Växthuset i Skrea församling

SAMTALSGRUPPER - om tro och liv

Växthuset är samlingsnamn för de olika samtalsgrupperna i Skrea församling. Samtalsgrupperna vill möta de stora livsfrågorna. Vad är meningen? Vad handlar tro, hopp och kärlek om? Hur hittar jag själva livet mitt i allt som skall hinnas med? I Växthuset får du en chans upptäcka det friska livet som finns i kyrkan. Du får möjlighet till kunskap och fördjupning, gemenskap och samtal, där alla blir lyssnade på och där alla frågor och funderingar är välkomna! Kvällarna inleds med att vi äter tillsammans. Grupperna 1-4 träffas varannan torsdag udda veckor kl. 18.30-20.30 i Skrea församlingshem. Start 12 september. Mat till självkostnadspris.

Förlängd anmälningstid 8 september till: thomas.lindh@svenskakyrkan.se 

 1 Tro, Hopp & Kärlek

En kortkurs om kristen tro med mat och prat som ges två gånger i höst.
TRO - vad tror vi?
HOPP - vad får vi?
KÄRLEK - vad gör vi?
Kursen omfattar tre kvällar. Den första omgången är 12/9, 26/9 och 24/10, den andra 7/11, 21/11 och 5/12. Efter maten får vi en input till kvällens ämne, som följs av ett öppet samtal där vi delar funderingar, frågor och erfar- enheter med varandra.

Ledare: Bengt Svensson.

 

2 Vänskap– en grupp för män

Som män utvecklas vi ständigt i våra relationer under livet. Men vi pratar sällan om vad det innebär att vara man, fastän ämnet är mycket aktuellt idag. Vad förväntas av oss? Vilka förebilder är vi? Vilka förebilder har vi haft? Välkommen med i en samtalsgrupp för män, där vi sitter ner, lyssnar och samtalar med varandra.

Ledare: Per Engström

3 På väg - en grupp för kvinnor

Vill du ha mer av glädje och frid i ditt liv? I kvinnogruppen På väg samtalas med utgångspunkt från våra

erfarenheter och Apostlagärningarna i Nya Testamentet om hur vi kan stärka relationen till våra medmänniskor, Gud och oss själva.

Ledare: Cecilia Engström, Elisabet Svensson

 

4 Markus hemlighet

Markusevangeliet är äldst av de fyra evangelierna. Markus sätt att berätta om Jesus är dramatiskt. Händelserna avlöser varandra. Men Jesus förbjuder dem han möter att berätta vem han är. Vad beror det på? Ja, vi tillsammans utforskar vi Markus-evangeliet för att ta reda på varför Jesus håller sin identitet hemlig.

Ledare: Anders Björnberg

 

5 Livsstegen

Livsstegen är en samtalsmetod som bygger på att man får sätta ord på det man brottas med utan att någon kommenterar det man sagt eller ger råd. Den är ett självhjälpsprogram i tolv steg för vanliga människor som upplever att ett livsproblem är svårt att hantera. Det kan handla om vantrivsel på jobbet, stukat självförtroende, trasiga relationer eller något annat. Livsstegen ger en väg till mening, tillit och helhet.

Livsstegen träffas varannan onsdag, jämna veckor, kl 19.30-21.00. Start 18 september.

Ledare: Jenny Dahlberg, Benny Johnsson, Mira Bodiroza Lindh, Thomas Bodiroza Lindh.

Anmälan senast 1 september till: thomas.lindh@svenskakyrkan.se 

6 Gudstjänstgrupperna

På söndagarna turas gudstjänstgrupperna om att vara delaktiga. Varje grupp är med en gång i månaden. Gruppen träffas onsdagen innan

kl 17.00-18.00 för att samtala om söndagens texter, be och fördela de praktiska uppgifterna. Alla har vi något att bidra med som är till nytta och glädje!

Kontakt: Thomas Bodiroza Lindh - thomas.lindh@svenskakyrkan.se 

 

Thomas Bodiroza Lindh

Thomas Bodiroza Lindh

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Thomas Bodiroza Lindh

Präst i Skrea församling