Växthuset i Skrea

Välkommen till Växthuset - grupperna i Skrea församling som vill möta de stora frågorna om livet, meningen och Gud.

Grupperna ger fördjupning, samhörighet och samtal, där alla får komma till tals. Bönen och den andliga gemenskapen är också viktig för många. I Växthuset får du andas ut och hämta näring för din vardag. Alla kurser är gratis.

Grupperna 1-3 träffas varannan torsdag udda veckor kl. 18.30-20.45 i Skrea församlingshem. Start 28 september. Kvällarna inleds med att vi äter tillsammans. Maten till självkostnadspris. Anmälan senast 21 september till thomas.lindh@svenskakyrkan.se, 0724-65 32 42. 


I år utgår grupperna 1-3 från ett gemensamt material om den heliga Anden och Andens frukter och gåvor i vårt personliga och gemensamma kristna liv. 

1. Vänskap
En samtalsgrupp för män. Som män utvecklas vi ständigt i våra relationer under livet. Men vi pratar sällan om vad det innebär att vara man, fastän ämnet är mycket aktuellt idag. Vad förväntas av oss? Och hur kan den heliga Anden hjälpa oss att vara förebilder för andra?
Ledare: Per Engström

2. På väg - en grupp för kvinnor
Samtal om relationen till Gud, medmänniskor och mig själv med utgångspunkt från våra egna erfarenheter och undervisningen om den heliga Anden.
Ledare: Cecilia Engström, Elisabet Svensson

3. Andens frukter
Vi har olika vardagserfarenheter av kärlek, glädje och frid och andra egenskaper som kallas Andens frukter. Men hur kan vi växa i frukterna, så de mer och mer kännetecknar vårt liv? Under året lär vi känna den heliga Anden och Andens frukter och omsätter undervisningen i praktiken.                                            Ledare: Tommy Svensson

4. Kristen djupmeditation
Kristen djupmeditation kännetecknas av att Kristus är i centrum. Det är en bön utan tankar och ord men med en vilja till relation med Gud.
Ledare: Tulla Danielsson 

Kristen djupmeditation ordnas varannan torsdag kl 17.30-18.15 i Skrea kyrka. Introduktion 10 min innan. Start 28 september. Ingen anmälan. 

5. Gudstjänstgrupperna
Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Gudstjänstgruppen är med och förbereder gudstjänsten och är praktiskt delaktig. Varje grupp är med en gång i månaden. Gruppen träffas onsdagen innan kl. 17.00-18.00 för att samtala om texterna, be och fördela uppgifter. Välkommen med!
Kontakta: Thomas Bodiroza Lindh