Foto: Bo Weiland

Våra kyrkor i Stafsinge

Stort, ljust och rymligt & litet och gemytligt

Stafsinge kyrka

Stafsinge kyrka är en kyrka i Falkenbergs kommun, Hallands län, Sverige. Kyrkan hör till Stafsinge församling i Göteborgs stift och ligger cirka 2 km norr om Falkenberg. Nuvarande kyrkobyggnad föregicks av en medeltida stenkyrka som låg på annan plats och som troligen uppfördes på 1100-talet. Gamla kyrkans planform framgår av en ritning från 1793. Byggnaden bestod av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Samma år 1793 utvidgades kyrkan österut och omdanades till en salkyrka med ett tresidigt avslutat korparti, ett vidbyggt vapenhus i söder och ett kyrktorn av trä. 1863 revs kyrkan.

Åren 1862 - 1865 uppfördes nuvarande kyrka av sten nyklassicistisk stil efter ritningar av Albert Theodor Gellerstedt. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt korutsprång och har ett torn i väster.

Hässlås kapell

Hässlås kapell ligger vackert inramat i vår bördiga landsbygd mitt emellan Sibbarp, Långås och Stafsinge. Ett mycket populär vigsel- och dopkapell, som drivs och förvaltas av Hässlås kapellstiftelse och sköts av frivilliga medarbetare. Kapellet är uppfört efter ritningar av firman A. o.C.V Gustafsson i Borås och invigdes 1927. Byggnaden består av ett rektangulärt långhus, separat kor med vidbyggd sakristia, samt ett gaveltorn över långhusets västergavel. Huvudingången i väster. Kapellets ytterväggar är klädda med ljust målad träpanel. Långhuset har rundvälvda fönsteröppningar och fasaden artikuleras med pilastrar. Den tornliknande takryttaren kröns med en reslig spira.

Kapellet kan ta emot ca 100 besökare och koret framme i kyrkan skiljs från kyrkorummet genom en rundvälvd triumfbåge. Altartavlan i mosaik bestående av en vit häst med en ryttare med segerkrans och konstnären har utgått från bibelordet Upp 6:2 ”Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge, och en segerkrans gavs åt honom, och han kom ram som segrare och för att segra.” Altartavlan har donerats av kyrkoherde Egon Carlsson, Morup.

Bland de övriga inventarierna finns en vacker ljusbärare som skänkts till minnet av Svea Andersson och lämnades som gåva av hennes bror Bertil. Dopfunten är flyttbar och är byggt på en träpelare med en dopfunt överst. I botten på urskålningen är en duva ingraverad. 1936 skänktes denna av syföreningarna till kapellet. Sedan kapellet invigdes har man fått nöja sig med enklare instrument. Den ursprungliga tramporgeln ersattes så småningom med en elorgel. Den har nu fått ge plats för åt en piporgel som installerades på läktaren 1994.

Hässlås kapell kostade 22.000 kr att bygga i mitten på 1920-talet, en ansenlig summa på den tiden. Alla pengarna var skänkta eller donerade på frivillig väg. Initiativet till införskaffandet av denna orgel kom från Rune Bennheden, före detta kyrkvaktmästare i Morup. Orgeln som köptes begagnad från Karlskrona är byggd 1975.

För vidare information om Hässlås kapell

Föreståndare Ingemar Johansson 070-56 52 628

Bokning av kapellet

Önskas bokning av kapellet så görs detta genom Berit på expeditionen i Vinberg mån-fre kl. 9:30-11:30 tel: 0346-372 66, sms: 0724-65 33 27

Boka dop eller vigsel

När det gäller bokning av kyrkliga förättningar såsom dop och vigsel kontaktar ni Berit på expeditionen i Vinberg mån-fre kl. 9:30-11:30 tel: 0346-372 66, sms: 0724-65 33 27