Gunnarps kyrka från ovan
Foto: Patric Rosberg - www.rosbergphoto.com

Våra kyrkor i Gunnarps församling

Våra kyrkor
Vi är en liten församling med tre kyrkor och ett kapell i östra inlandet av vackra Halland. Våra kyrkor ligger vackert belägna i de halländska skogarna! Här nere kan du läsa mer om varje kyrka!

Gunnarps kyrka

Gunnarps kyrka från ovan
Foto: Patric Rosberg - www.rosbergphoto.com

En första kyrka i Gunnarp fanns sannolikt redan på 1200-talet då dopfunten är daterad till den tiden. På 1740-talet byggde man en ny kyrka i trä och med torn. Emellertid slog blixten ned och den eldhärjades sommaren 1753. Den nuvarande kyrkan byggdes 1755-1756. Kyrkan, som är en av Hallands få träkyrkor byggdes således på 1750-talet. Först efter 1780 målades kyrkan invändigt av Henrik Andersson Wibeck från Varberg. (Källa)

 

För mer information samt bokning av kyrkan kontakta:

Gällareds kyrka

Kyrkan i Gällared är vitputsad och har stora rundbågade fönsteröppningar. I öster finns en halvcirkelformad sakristia och i väster ett torn, som är smalare än kyrkan. Troligtvis ingår rester av en kyrka från äldre medeltid i Gällareds nuvarande kyrka, som byggdes om 1831. Tornet tillkom 1856, efter Johan Adolf Hawermans ritningar. (Källa)

 

För mer information samt bokning av kyrkan kontakta:

Krogsereds kyrka

På platsen för Krogsereds nuvarande kyrka tros det ha stått en medeltida kyrka i trä. På platsen byggde man så den nuvarande stenkyrkan. Den uppfördes 1815-19, men eldhärjades 1924, endast murarna stod kvar. Återuppbyggnaden efter den gamla planen, skedde efter ritningar av arkitekt Karl Martin Westerberg. Kyrkan stod färdig 1926. (Källa)

 

För mer information samt bokning av kyrkan kontakta:

Fegens kapell

Fegens kapell
Foto: Svante Kalin

Den 12 juni 1960 invigdes kapellet av biskop Bo Giertz. Arkitekt Roland Hübel ritade det då tidsenliga kapellet. Cirka 90 personer ryms i kapellet. Det är uppfört i tegel, som är vitmålat på utsidan och på taket ligger svarta tegelpannor. Utanför står en klockstapel med en klocka från Ohlsons klockgjuteri i Ystad.

     

Tillbygge 1996

Invändigt är väggarna av gult tegel. Ett vackert träkors pryder platsen ovanför altaret. Ett golvur tillverkat 1833 i Villstads socken och kyrksilvret är ett par exempel på gåvor som skänkts till kapellet. 1996 blev en milstolpe i kapellets historia. Ett tillbygge med handikapptoalett, textilrum, pentry och redskapsrum uppfördes.

     

Ideellt arbete

Pastoratet bistår med präst och kantor och ett årligt anslag. I övrigt utförs allt arbete ideellt. Gudstjänst på sön- och helgdagar firas som regel minst två gånger i månaden. Dop och vigslar och begravningar hålls också i kapellet. 

    

För mer information och bokning vänder du dig till Britt Andersson: