Barnkör, kyrka
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vår Församlingsinstruktion

Den 20 januari 2021 utfärdade domkapitlet Falkenberg pastorats Församlingsinstruktion. Ta gärna del av den.

Församlingsinstruktionen är vårt pastorats pastorala grunddokument. Här beskriver vi hur vi vill fullgöra vårt uppdrag, vår mission, att vara kristen kyrka i vår tid och på vår plats.

Församlingsinstruktionen godkändes av kyrkoherden och kyrkofullmäktige den 12 november 2020. Slutligen utfärdade domkapitlet i Göteborg dokumentet den 20 januari 2021.

Läs vår församlingsinstruktion.