Möte, beslut, styrelse, talare
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Utskotten Falkenbergs pastorat

För närvarande finns fyra utskott i pastoratet.

   
KYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT

Stig Agnåker, ordförande
Markus Svensson
Kristin Wikström
Staffan Orrdal, kyrkoherde 

BEGRAVNINGS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT

Kjell Eriksson, ordförande
Gunnel Johansson
Stig Johansson 
Irén Karlsson
Göran Paulsson

FASTIGHETSUTSKOTT

Conni Kristensson, ordförande
Ulla Rickardsson
Uno Kristensson
Kent Dahlqvist
Rune Niserius

Personalutskott

Yen Gunnarsson, ordförande
Lisbeth Riberth
Jan-Erik Amilén
Ellinor T Nilsson
Barbro Laurén