Möte, beslut, styrelse, talare
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Utskotten Falkenbergs pastorat

För närvarande finns tre utskott i pastoratet.

   
KYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT

Stig Agnåker, ordförande
Yen Gunnarsson
Ingrid Dahlberg
Staffan Orrdal, kyrkoherde 

BEGRAVNINGS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT

Göran Karlsson, ordförande
Gunnel Johansson
Hans-Erik Karlsson-Jarnvall
Berith Hultén
Stig Johansson 

FASTIGHETSUTSKOTT

Lars Raning, ordförande
Kjell Eriksson
Bengt-Eric Bengtsson
Conni Kristensson
Kent Dahlqvist

Personalutskott

Ulla Rickardsson, ordförande
Yen Gunnarsson
Lisbeth Riberth
Jan-Erik Amilén
Markus Svensson