En kyrkogård.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Bluff-faktura om gravrättsinnehavare - igen

Nu har det hänt igen. Falkenbergs pastorat skickar inte ut liknande erbjudande.

Ett brev eller faktura har skickats till flera dödsbon där det efterfrågas om kontaktuppgifter till den som vill vara gravrättsinnehavare. Utskickets avsändare är företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB - det kommer alltså inte från Falkenbergs pastorat.

I Sverige är det enligt lag bestämt att Begravningshuvudmannen, dvs Svenska Kyrkan, ansvarar för att upprätthålla ett register för gravrättsinnehavare.

Självklart kan du välja att anlita någon annan än Falkenbergs pastorat att sköta om din gravplats eller gravsten. Men vi rekommenderar dig att först kontrollera att företaget du anlitar är seriöst.

Behöver ni få information om, ändra eller komplettera i registret över gravrättsinnehavare, så kontakta gärna vår expedition på 0346–371 20.