Ullareds kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Ullareds kyrkogård - mitt i byn

I centralorten Ullared, strax intill det stora köpcentret ligger Ullareds kyrkogård.

Mitt i Ullared, granne med Ge-Kås, ligger Ullareds kyrka och kyrkogård. Här har funnits en kyrka och kyrkogård sedan 1200-talet. Kyrkogården omgärdas av en stenmur med tillhörande häck och en trädkrans av lönnar. 

Runt själva kyrkan är den gamla kyrkogården, som tros vara upprättad under 1700-talet, med sina höga, gamla gravstenar. Många av dem bedömda med högt kulturhistoriskt värde.

Bakom kyrkan hittar man den vackra lunden, som är en kombinerad minnes- och askgravlund, omgärdad av en avenbokshäck.

Efter en promenad runt kyrkan fortsätter man upp över kullen till den nya delen av kyrkogården som anlades i början av 1900-talet. Här uppe på kullen, med utsikt över Ge-Kås, kan man hitta Göran Karlssons gravsten, köpman och grundare av Ge-Kås. En inskription på hans gravsten lyder: ”Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”.

Gravskick (typer av gravar)

  • Kistgravplatser

  • Urngravplatser

  • Kombinerad minnes/askgravlund

Hitta till Ullareds kyrkogård (länk till Google Maps)

Birgitta Ambrosini

Birgitta Ambrosini

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Birgitta Ambrosini

Vaktmästare i Ullareds församling

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).