Foto: Wolfgangus Mozart

Ullareds kyrka

Den gamla kyrkan

En tidigare kyrka, som låg på samma plats som den nuvarande, var från 1200-talet. Den revs 1828. Den bestod av ett rektangelformat långhus och ett något smalare kor med rak korvägg åt öster. Mellan långhus och kor var ett mellanvalv, en s.k. triumfbåge. Ett vapenhus låg på södra sidan av långhuset och någon ingång på västra gaveln till kyrkan fanns inte. Kyrkan var 18 meter lång och 9 meter bred. Altarprydnaden i den gamla kyrkan sattes in i den nya.

Den nya kyrkan

Kungl. Maj:t gav 1827 tillstånd till rikskollekt till ny kyrka. Ritningen utfördes av S. Enander 1828. Kyrkan blev uppbyggd 1829 och invigdes den 8 oktober 1829. Entreprenör var Bengt Larsson i Dughult, född 1773. Den 2 juni 1831 – 20 månader efter invigningen – gjordes slutbesiktningen. Den nya kyrkan är 25 meter lång och 13 meter bred.

Dopfuntarna

I kyrkan finns en medeltida dopfunt från 1200-talet, som är gjord i Fagered av den s.k. Fageredsmästaren. När den nya kyrkan byggdes togs denna gamla dopfunt bort och hamnade hos en smed, som hade vatten i den och använde den vid härdning. Senare låg dopfunten i ett stenrös samt stod i en trädgård som blomsterurna. Den reparerades och återfördes till kyrkan där den åter används som dopfunt. Till denna hör en dopskål av mässing från 1700-talet. Medan den gamla dopfunten var borta användes en trädopfunt från 1700-talet.

Altartavlan

Altarprydnaden från den gamla kyrkan fogades in i altarprydnaden till den nya kyrkan 1829. Den gamla är från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. När man fogade in denna gamla i den nya, som är i nyklassisk stil med två kraftiga kolonner vid sidorna och ett triangelformat överstycke, så har man naturligtvis varit tvungen att såga sönder och ta bort en del av det gamla ramverket, så att det passade in mellan de båda pelarna. Den nedersta avdelningen med nattvardens instiftelse är från den gamla altartavlan. Den mellersta avdelningen med Kristus på korset omgiven av jungfru Maria och aposteln Johannes är säkerligen målad av Theodor Mohme på den gamla altaruppsatsens mittparti. Kerubbilden ovanför korsfästelsegruppen är från gamla altartavlan. Den översta avdelningen föreställer ett lamm med korsfana och är säkerligen målad av Theodor Mohme.

Målningarna

Hela kyrkan målades först 1843 av den danske målargesällen Theodor Mohme. Längs taklisten har han målat en rad med träd och buskar. Läktarskranket målades med Kristus och de tolv apostlarna. Hela läktarbarriären med apostlabilderna målades över i slutet av 1800-talet. När läktaren senare ändrades kom de tre målningarna i mitten på läktarskranket att förstöras. 1957 togs läktarskrankets målningar fram igen och då kunde alltså inte Kristus och två apostlar i mittpartiet komma med, varför målningarna numera endast består av tio apostlabilder.

Predikstolen

Den är gjord 1841 av träsnidaren Johannes Andersson, Mjöbäck, (1780 – 1860) och målades 1843 av Theodor Momhe. Under 1829 – 1843 användes den gamla predikstolen från 1600-talet, men den är numera försvunnen. Den nya predikstolen är rund med inbyggda pelare. På väggen finns kors, ankare och hjärta, symbolerna för tro, hopp och kärlek. På bokbrädet står det: ”Saliga är de som höra Guds ord och gömma det”.

Nattvardskärlen

Nattvardskärlen är från 1638. På kalkens mellersta del finns 6 knappar med bokstäverna IESUS samt Jesus-monogrammet IHS. Patenen är från 1850. En gammal vinkanna av tenn från 1700-talet är bevarad vilket är mycket ovanligt.

Åminnelsetavla

Bakom altaret hänger en trätavla, med text som berättar om kyrkans konstnärliga målning och om hur predikstolen skänktes till den nya kyrkan. Årtalet på åminnelsetavlan är 1843.

Kyrkklockorna

Den mindre klockan har blivit omgjuten 1808 av Anders Öfverström i Göteborg. På ena sidan står en vers författad av Sven Dahlin, som var kyrkoherde i Fagered 1731 – 1744. Den större klockan tillverkades 1924 av Olssons klockgjuteri, Ystad. Elektrisk klockringning installerades 1962.

Orgeln

I september 1850 beslöt kyrkostämman med 27 röster mot 11 att bygga ett orgelverk för Ullareds kyrka. 1854 blev orgeln på 9 stämmor färdig och ombyggdes 1884. Denna första orgeln byggdes av Ullaredsbon Carl Nilsson som sedan blev församlingens förste kantor. 1934 byggde A. Magnusson om orgeln till 18 stämmor för en kostnad av 12 400 kronor. Den 30 januari 1983 invigdes den nyaste orgeln på 20 stämmor. Den är byggd av Tostareds kyrkorgelfabrik och kostade 563 000 kronor.

Kyrkkista

Vid predikstolen finns en målad kyrkkista med följande text: ”Wi vilje gå in uti hans boningar och till att bedia inför hans fotapall. Ps. 132 v 7”. Den har tillkommit i samband med att den nya kyrkan byggdes.

Brudbänk

Mellan främre och bakre bänkkvarteren på södersidan står kyrkans brudbänk troligen från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.

Ljusstakar

Två ljusstakar av malm står på altaret och är från 1600-talet.

Tornur och golvur

Tornuret skänktes genom en donation av Alfred Andersson 1952 och golvuret är från 1846.