Barn, miniorer, flanellograf, Noas Ark
Foto: Maria Cederfjord

Tisdagskul och Onsdagskul i Herting & Falkenberg

För dig som går i årskurs 1-3. Välkommen!

Välkommen direkt när skolan slutat. Vi sjunger, leker, pysslar, äter mellanmål och har andakt tillsammans. 

Hertings kyrka

Tisdagar kl. 13.30 -16.30

Vi har möjlighet att möta barn på Hertingskolan kl. 13.15.

Kyrkans hus Falkenberg

Onsdagar kl. 13.15 -16.00, obs! från vecka 5

Vi har möjlighet att möta barn på Schubergstorpsskolan kl. 13.00.

Välkommen med din anmälan!

Anmälan till Svenska Kyrkans barnverksamhet i Herting eller i Kyrkans Hus

Personalen tar ibland bilder på det som sker i verksamheten. Om bilden blir bra, och inte utmärkande, så undrar vi om tillstånd att använda bilden, naturligtvis utan att barnets namn finns med. Frågan är om barnet får finnas med på bild i Svenska Kyrkan Falkenbergs Pastorats olika informationskanaler. (Webbsida, Facebook, tryckt information)

Vi måste ha kontaktuppgifter till minst en anhörig till barnet.