Leksaker, lego
Foto: Markus Spiske/Unsplash

Tisdagskul och Onsdagskul i Herting & Falkenberg

För dig som går i 1:an, 2:an och 3:an. Välkommen!

Välkommen att anmäla dig!

Välkommen direkt när skolan slutat. Vi sjunger, leker, pysslar, äter mellanmål och har andakt tillsammans. Vi hämtar barnen på de närmaste skolorna.

Hertings kyrka

Tisdagar kl. 13.30 -16.30

Vi har möjlighet att hämta barn på Hertingskolan.
Ledare Kerstin Hellström, Maria Cederfjord

Kyrkans hus Falkenberg

Onsdagar kl. 13.30 -16.00

Vi har möjlighet att hämta och lämna barn på Schubergstorpsskolan.
Ledare Maria Cederfjord , Jennifer Guzman

Anmälan till Svenska Kyrkans barnverksamhet i Herting eller i Kyrkans Hus

Personalen tar ibland bilder på det som sker i verksamheten. Om bilden blir bra, och inte utmärkande, så undrar vi om tillstånd att använda bilden, naturligtvis utan att barnets namn finns med. Frågan är om barnet får finnas med på bild i Svenska Kyrkan Falkenbergs Pastorats olika informationskanaler. (Webbsida, Facebook, tryckt information)

Vi måste ha kontaktuppgifter till minst en anhörig till barnet.