Foto: Mi Pham/Unsplash

Torsdagshäng i Falkenberg

Mysigt efter skolan-häng för dig som går i åk 3, 4, 5 och 6. Vi ses i Hertings kyrka!

Välkommen att anmäla dig!

För dig som går i årskurs 3 - 6. Du kommer när skolan slutat. Mysigt, efter skolan häng

Hertings kyrka

Torsdagar kl. 13.30 -16.30.

 

Anmälan till Svenska Kyrkans barnverksamhet i Herting

Personalen tar ibland bilder på det som sker i verksamheten. Om bilden blir bra, och inte utmärkande, så undrar vi om tillstånd att använda bilden, naturligtvis utan att barnets namn finns med. Frågan är om barnet får finnas med på bild i Svenska Kyrkan Falkenbergs Pastorats olika informationskanaler. (Webbsida, Facebook, tryckt information)

Vi måste ha kontaktuppgifter till minst en anhörig till barnet.