Stafsinge kyrkogård, minneslund
Foto: Henrik Enarsson

Stafsinge kyrkogård

I randen av nordöstra Falkenberg ligger Stafsinge - både vid havet och slätten.

Stafsinge kyrkogård - kyrkogården på höjden

På en höjd strax nordost om Falkenberg, omgärdad av kraftiga stenmurar, ligger Stafsinge kyrka och kyrkogård. Närmast kyrkan är det ett äldre gravstensområde med flera stora stående stenar och ett helt område med stenramar och grus.

I sydväst ligger den nyare kyrkogården med mer böljande former där gångarna är asfalterade eller har plattsättning. Där finns urngravar och minneslund/askgravlund med vattenspel. Gångarna leder vidare in på raka grusgångar som ramar in gräsytor med kistgravar och urngravar.

Gravskick (typer av gravar)

  • Kistgravplatser

  • Urngravplatser

  • Askgravlund

  • Minneslund

Hitta till Stafsinge kyrkogård (länk till Google Maps)

Mikael Claesson

Mikael Claesson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Mikael Claesson

Vaktmästare i Stafsinge församling

Patrik Stensson

Patrik Stensson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Patrik Stensson

Kyrkvaktmästare i Stafsinge församling