S:t Laurentii kyrka

Välkommen in i S:t Laurentii kyrka!

S:t Laurentii kyrka är Falkenbergs äldsta byggnad. Den rymmer en spännande historia in i vår egen tid.  Kyrkan byggdes omkring år 1300. Under krigsåren på 1500-talet brändes kyrkan ner, men byggdes upp igen. Tornet byggdes till på 1700-talet. När Falkenbergs kyrka byggdes 1892 förvandlades S:t Laurentiikyrkan till gymnastiksal. Den användes även till filmvisning, föreläsningar mm. På 1920-talet återinvigdes den som kyrka. Falkenbergskonstnären Tore Heby har snidat predikstolen och altarringen. S:t Laurentii är en populär dop- och vigselkyrka.

Välkommen!

Besöksadress

Storgatan 50, 31131 Falkenberg