Sopplunch i Susedalen - Årstad

Välkomna på Sopplunch och god gemenskap.

Sopplunch
Årstad församlingshem kl. 12
Datum: 18 jan, 15 feb, 29 mars
Kostnad: 65 kronor


Föranmälan till Yildiz Gunnarsson, präst,
telefon, 0724-65 32 97, senast veckan
innan lunchen.
Varmt välkommen!