Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagsskola i Falkenberg Skrea

Gudstjänstinnehåll på barnens villkor. Välkommen!

Alla barn är välkomna till söndagsskola!

Barnens egen samling med bibelberättelse, sång, bön och pyssel.

i Falkenbergs kyrka, varje söndag kl. 10.00 i samband med gudstjänsten

Barnen är välkomna vid kl.9:50, vi börjar tillsammans med alla i gudstjänsten och sedan går vi in i sakristian och har en egen samling, innan vi avslutar tillsammans med alla. Efter gudstjänsten är det kyrkfika i kyrkan.

Det går bra att anmäla barnet och att personal tar hand om barnet (från 3 år)  mellan 9:50 – ca.11.00 (när gudstjänsten är slut) Barn mellan 0-3 år är välkomna till söndagsskolan i vuxens sällskap. Anmälan är bra så att vi vet vilka barn vi ska ansvara för. Men det går bra också att bara komma och vara med i söndagsskolan, men då förutsätter det att någon vuxen finns med på gudstjänsten.

Anmälan till Elisabet Dahlberg.

I Skrea kyrka är det söndagsskola en del söndagar under gudstjänsten. Information om när det är söndagsskola finns på Facebooksidan ”Svenska kyrkan i Skrea”.

Elisabet Dahlberg

Elisabet Dahlberg

Falkenbergs pastorat

Pedagog

Mer om Elisabet Dahlberg

Arbetsledare och pedagog i Falkenbergs och Skrea församlingar. T.f. rektor