Foto: Markus Spiske/Unsplash

Söndagsskola i Falkenberg & Skrea

Gudstjänstinnehåll på barnens villkor. Välkommen! kl. 10:00, söndagar i Falkenbergs kyrka.

 Barnens egen samling med bibelberättelse, sång, bön och pyssel.

I Falkenbergs kyrka, varje söndag kl. 10.00 i samband med gudstjänsten.

Barnen är välkomna vid kl. 9.50. Vi börjar tillsammans med alla i gudstjänsten och sedan går vi in i sakristian och har en egen samling, innan vi avslutar tillsammans med alla. Efter gudstjänsten är det kyrkfika i kyrkan.

Det går bra att anmäla barnet och att personal tar hand om barnet (från 3 år)  mellan 9:50 – ca.11.00 (när gudstjänsten är slut) Barn mellan 0-3 år är välkomna till söndagsskolan i vuxens sällskap. Anmälan är bra så att vi vet vilka barn vi ska ansvara för. Men det går bra också att bara komma och vara med i söndagsskolan, men då förutsätter det att någon vuxen finns med på gudstjänsten.

 

I Skrea kyrka är det söndagsskola en del söndagar under gudstjänsten. Information om när det är söndagsskola finns på Facebooksidan ”Svenska kyrkan i Skrea”.

Anmälan till söndagsskola i Falkenberg, för barn från 3 år och uppåt. Söndagar kl.10-11

Personalen tar ibland bilder på det som sker i verksamheten. Om bilden blir bra, och inte utmärkande, så undrar vi om tillstånd att använda bilden, naturligtvis utan att barnets namn finns med. Frågan är om barnet får finnas med på bild i Svenska Kyrkan Falkenbergs Pastorats olika informationskanaler. (Webbsida, Facebook, tryckt information)

Vi måste ha kontaktuppgifter till minst en anhörig till barnet.

Elisabet Dahlberg

Elisabet Dahlberg

Falkenbergs pastorat

Rektor för förskola, fritids- och barnverksamheten., Pedagog

Mer om Elisabet Dahlberg

Rektor förskola, arbetsledare för pedagoger i Falkenbergs och Skrea församling