Skrea kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Skrea kyrkogård

Söder om Falkenberg intill gamla motorvägen ligger Skrea - inte att blanda ihop med Skrea strand, som ligger inne i Falkenberg.

Kyrkogårdens gravkvarter var tidigare endast placerade runt kyrkan. Kyrkogården har senare utvidgats mot öster och 2006 anlades en askgravlund som renoverades 2018.

GRAVSKICK (TYPER AV GRAVAR)

  • Kistgravplatser

  • Urngravplatser

  • Askgravlund

Hitta till Skrea kyrkogård (länk till Google Maps)