Skrea kyrka

Välkommen in i Skrea kyrka!

 

Den nuvarande kyrkan byggdes 1855-56. Den hade en föregångare: en medeltida kyrka, högst sannolikt från 1200-talet, som byggdes om och förstorades 1797.

Den medeltida kyrkan

Uppfördes på 1200-talet på den nuvarande kyrkans plats och var av den urgamla typen med långhus och kor, uppförd i gråsten och av romansk typ. Man vet en del om utseendet genom att förslaget till ombyggnaden i slutet av 1700-talet finns bevarat.

Det framgår att den medeltida kyrkans långhus var ca 14 meter långt och 6 meter brett. Koret mätte ungefär 5 x 5 meter. Både långhus och kor hade bänkar. Kyrkan hade ett trätorn. Vapenhuset var triangelformat och låg på södra sidan.

1797 års kyrka

År 1797 byggdes kyrkan ut. Ombyggnaden ledde till en något speciell kyrka – den blev nästan dubbelt så lång, ca 25 meter, med bredden bibehölls, varför kyrkan gav intryck av en korridor. År 1836-37 lades golvet om, ny läktare byggdes och bänkarna reparerades. Vapenhuset ändrades till fyrkantig modell. Inne i kyrkan var väggarna vita och taket himmelsblått. Bänkarna var målade i mahogny. Orgel saknades, men altarring fanns.

1855-56 års kyrka = dagens kyrka

Midsommardagen 1855 hölls sista gudstjänsten, varefter kyrkan revs. Kyrkan var egentligen i gott skick och nybyggnaden motiverades endast av önskemålet att bereda plats för alla kyrkobesökare. Befolkningen hade ökat till 1 100 personer 1 830 och ”trångboddheten” gjorde att Kyrkorådet 1833 beslutade om att bygga en ny kyrka, men man tvekade inför kostanden. Dessutom kom ju reparationen 1836 (se ovan). År 1852 drog man till slut igång processen. Kyrkan i Slöinge stod som förebild (fast Skrea skulle göras större), tillsammans med Tvååkers, Abilds och Ljungbys kyrkor. Kyrkobyggmästare var Anders Johansson från Slätteryd.

Kostanden för kyrkan blev 35 485 riksdaler. Stor del av byggnadsmaterialet utgjordes av den rivna kyrkan. Ny sten togs från Källeberg och Sjöaberg. Virket för bygget flottades ner på Ätran från Västergötland. Bygget gick snabbt – redan efter drygt ett år var den i stort sett klar. Men den invändiga målningen var klar först 1865.

Inventarier

Få riktigt gamla inventarier finns, eftersom många har försvunnit vid ombyggnationer eller reparationer. Äldst är dopfunten i malm från 1587. Foten till den är dock en del av en 1300-talsfunt i kalksten.

Kyrkokistan är gjord i ek med kraftiga beslag och bär årtalet 1783, men torde vara betydligt äldre. Altartavlan och predikstolen skapades för den nya kyrkan 1856.

De nuvarande nummertavlorna insattes vid 1908 års renovering (fot till dem tillkom 1947). I vapenhuset finns en förteckning över Skreas präster ända från 1200-talet, tillverkad av en omgjord altartavla.

Av de två kyrkklockorna är den ena från 1400-1500-talen.

De två likadana stora mässingskronorna är från restaureringen 1908. Den sexarmade kronan över dopfunten är från 1700-talet. Ytterligare en stor mässingskrona finns, daterad 1846.

Ljusbäraren och det nya dopträdet är tillverkade av Loricks smedja i Vessigebro.

Ikonerna under läktaren föreställer Jesus välsignar barnen och ömhetens Gudsmoder. Ikonerna är målade av Erland Forsberg.

Nattvardskalkens ålder är okänd, men den är ålderdomlig. Alla nattvardskärl kommer dock inte från samma period.                                   

 

Gudstjänster i Skrea kyrka

Söndagar och helgdagar kl. 11.00 Gudstjänst eller mässa

Välkommen!

Besöksadress

Skrea backe 102

311 70 Falkenberg