Skogskyrkogården, minneslunden
Foto: Henrik Enarsson

Skogskyrkogården, Falkenberg

Intill Ätran i Falkenberg ligger pastoratets största kyrkogård - Skogskyrkogården.

Skogskyrkogården är Falkenbergs största begravningsplats. Hela området omfattar cirka 10 hektar. Större delen av kyrkogården är belagd med gräsmatta och första gravsättningen gjordes 1942.

Kyrkogården har genom årens lopp utvidgats. Sista utvidgningen gjordes 2007 då den västra delen anlades. Lokal för borgerliga och kyrkliga begravningar samt visning av avlidna finns i Skogskapellet bredvid bisättningsbyggnaden. På Skogskyrkogården finns sju flygargravar från andra världskriget.

Gravskick (olika typer av gravar)

  • Kistgravar

  • Urngravar

  • Minneslund

  • Askgravlund

Hitta till Skogskyrkogården i Falkenberg (länk till Google Maps)