Foto: Olle Philipsson

Sinnesromässa / andakt

Tisdagar kl. 17.30 i Ullareds kyrka

“Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Sinnesromässan är inspirerad av Olle Carlssons ”de tolv livsstegen- tolv steg till inre hälsa”. De tolv livsstegen vänder sig till alla som känner att de befinner sig i någon slags återvändsgränd i livet.

Sinnesromässan är en enkel mässa med ljuständning, bön, musik och stillhet.
När vi samlas till mässa för sinnesro, får vi möjlighet att vila från det som tynger oss och hämta styrka att gå vidare. Här finns inga krav, inga förväntningar och ingen stress. Du är välkommen precis som du är.

Vi träffas varje tisdagskväll kl 17.30 (skolveckor) i Ullareds kyrka.