Samtal och Stöd

Kyrkan finns här för dig när du behöver ett lyssnande öra.

Kyrkan finns för dig...

... i livets alla skeden. Kyrkans präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att ”i allt tjäna Kristus” för den som är i ”kroppslig och själslig nöd”.

Vi erbjuder bland annat själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal är ett samtal som kan handla om allt mellan himmel och jord. Du bestämmer vad du vill tala om.

Präster och diakoner har tystnadsplikt, men de skiljer sig något åt.

Präster har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att alllt som sägs i samtalet stannar där. Prästen får aldrig yppa något om samtalets innehåll eller att samtalet ägt rum.

Diakoner har likt socialarbetare och lärare anmälningsplikt. Det innebär att om diakonen i samtalet får kännedom om att barn far illa, eller att du erkänner att du begått ett allvarligt brott - så är diakonen skyldig att anmäla det till adekvat instans. Bortsett från anmälningsplikten så fungerar diakonernas tystnadsplikt likt prästernas.

Nedan finner Du kontaktuppgifter till pastoratets diakoner och präster. Välkommen att höra av Dig!