Rydöbruks kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Rydöbruks kyrkogård

Vid det fina kapellet i Rydöbruk ligger också en vacker kyrkogård.

Rydö kapell – Kyrkobygge i Kapellbyggnadsföreningens regi från 1920-tal

Rydöbruks kapell är en typisk representant för det tidiga 1900-talets kyrkoarkitektur - en träkyrka med influenser från medeltida kyrkor. Sedan lång tid tillbaka delades befolkningen mellan Långaryds församling, Växjö stift och Torups församling, Göteborgs stift. Tack vare kapellbyggnaden skulle Rydöborna slippa de långa kyrkresorna om söndagarna.

På platsen som i folkmun kallades ”den Berggrenska Lyckan” uppfördes under 1920-talet en kapellbyggnad med tillhörande kyrkogård. Kapellet var till största delen byggd av rivningsvirke från Torups gamla kyrka. 1957 eldhärjades kapellet medan klockstapeln helt klarade sig undan lågorna. 1958 stod det nya kapellet klart, exteriört i samma utförande som det nedbrunna kapellet.

Kyrkogården i Rydöbruk är en skogskyrkogård i litet format med höga, resliga tallar innanför murarna. 2019 invigdes en urnlund med ljusträd som finns på kyrkans baksida.

Gravskick (olika typer av gravar)

  • Kistgravar

  • Urngravar

  • Urnlund

Hitta till Rydöbruks kyrkogård (länk till Google Maps)

Christian Andersson

Christian Andersson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Christian Andersson

Vaktmästare i Torups församling

Morgan Johansson

Morgan Johansson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Morgan Johansson

Vaktmästare i Torups, Drängsereds, Kinnareds och Rydöbruks församlingar

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).