Projekt - prästgårdens trädgård i Morup

Prästgårdens trädgård kan bli något för hela Morup att njuta av och använda. Kom och hjälp till!

Möte med trädgårdsgruppen.
Plantering på gång.