Staplade böcker i skåp
Foto: Simon Petrol/Unsplash

Personuppgiftsbehandling

Falkenbergs pastorat vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Falkenbergs pastorats dataskyddsombud är konsultföretaget Xeeda.

Kontakt Xeeda

Gabriel Axelsson
Telefonnummer: 0702-68 89 27 
E-post: dso@xeeda.se 

Vilka rättigheter har du?

Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter beroende på vem du är, vilken verksamhet du kommer i kontakt med. Uppdaterat 24 maj 2021.

Avsnitt om rättigheter och kontakt

Barngrupper

Bild- och filmmaterial

Bokning av begravningsgudstjänst och gravsättning

Dop av barn

Dop av vuxen

Förskola

Gravrättsinnehavare och -intressenter

Hantering av e-post

Inför och under konfirmation

Jobbansökan

Kursanmälan

Lokalbokning

Medlemmar

Nyhetsbrev

Sociala medier

Swish

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Vigsel

Vuxengrupper

Personuppgiftspolicy

Falkenbergs pastorats personuppgiftspolicy, antagen av kyrkorådet 2018-05-08.

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Vad gäller vår behandling av dina personuppgifter inom ramen för jobbansökan har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i Excelformat eller annat maskinläsbart, allmänt använt och strukturerat format.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKT

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till
e-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se 
(Inkommen e-post läses under kontorstid på vardagar)