Öppen förskola för barn och föräldrar i Vinbergs församlingshem

En plats att träffas på för barn och vuxna i Vinbergs församlingshem

 Måndagar  9:30-11:30 i Vinbergs församlingshem  ,onsdagar 9,30-11,30 sångstund i Ljungby kyrkstuga torsdagar 13,30-15,30 i  Vinbergs församlingshem  

Alla barn i åldrarna 0-5 år är välkomna tillsammans med sina föräldrar. Vi börjar med en sångstund som avslutas med en bön.Därefter leker vi,pysslar,fikar och umgås.