Foto: Ingemar Isaksson

Om oss i Torup

Läs mer om våra gudstjänster och vad som händer i Torups församling!

Några äldre personer sitter vid ett bord och äter soppa och samtalar.

Församlingsaftnar i Torup

Samt i Drängsered, Kinnared, Rydöbruk

Vuxen i Torup

Här finns många möjligheter till kristen gemenskap och samtal om både glädje och sorg - kort sagt det mesta som ingår i livet.