Foto: Bo Weiland

Om oss i Stafsinge

här möts landsbygd och samhälle med varierad verksamhet

När man i allmänt tal pratar om Stafsinge är det lätt att glömma att vi är en varierad mångfald av människor som bor innanför vår församlingens gränser. Gudstjänster i det lilla Kapellet i Hässlås som ligger vackert inbäddat i den hallänska landsbygden, till vardagsverksamhet i vår församlingsgård i Skogstorp. I Skogstorp finns det förskola, skola med både låg, mellan och högstadie och som angränsar till Falkenberg. Dessutom har vi hela Falkagårdsområdet med människor från många olika kulturer. Det är en spännande utmaningar att erbjuda verksamhet för alla dessa.

Vi har en ståtlig stor kyrka som ligger högt på en höjd och bjuder på en härlig utsikt när man är upp i klocktornet, havet i horisonten i väster, vacker åkermark i norr och öster och Falkenberg i söder. Det lilla kapellet i Hässlås längst bort i "hörnan" av vår församling. Läs lite mer om dessa på den egen sidan om kyrkorna.