Ceremonilokal, första spadtaget, kyrkoherde, Staffan Orrdal
Foto: Henrik Enarsson

Följ bygget av ceremoni- och bisättningslokalen i Falkenberg

Bygget är igång. Första spadtaget togs den 20 april 2023.

Januari 2024

Det är mitt i vintern, men allt går enligt plan. Den 29 januari togs nedan bilder. Det vackra betonggolvet är putsat en första gång. Tegelväggarna slammas och fönstren i ceremonilokalen strax under taket är på plats.

Mitten av september

Under de senaste veckorna har vi monterat prefabricerade väggar i källaren så nu börjar man se tydligare hur källaren utformar sig. Vi har monterat plattbärlag, dvs tunna betongskivor som läggs uppe på betongväggarna och tillfälliga stöd, på plattbärlagen kommer vi sedan gjuta bjälklaget på plan 1.

Under kommande veckor kommer vi att börja återfylla mellan källarväggarna och den tillfälliga sponten för att kunna dra bort sponten under vecka 40, detta kommer låta lika mycket som när vi slog ned sponten.

Bygget rullar på bra och vi är i dagsläget fyra snickare och två lärlingar från Byggprogrammet på Falkenbergs Gymnasium. Sen har vi en rad olika underentreprenörer som är på plats så som ventilation, vs, mark, ställningsbyggare med mera.

/Peter Karlsson, platschef HA-Bygg

23 augusti

Just nu är bottenplattan till källaren gjuten och färdig. De vattnar betongen för att minska risken för sprickor. På tisdag 29 augusti börjar byggarna montera väggarna. 

Slutet av juni

Just nu arbetas det för fullt med marken inför att börja gjuta betongplattan. Spontningen är färdig och projektet går enligt tidplanen. 

22 maj - stora anläggningsarbeten pågår

Just nu pågår spontning av marken inför byggnationen av det nya skogskapellet. 

20 april togs första spadtaget till den nya ceremoni- och bisättningslokalen på Skogskyrkogården i Falkenberg

I ett strålande väder togs äntligen det första spadtaget den 20 april. Tal hölls, kanelbullar åts och framförallt fick den trehövdade spaden göra sitt. Kyrkoherden Staffan Orrdal och kyrkofullmäktiges ordförande Yen Gunnarsson samt affärschefen på HA Bygg Therese Plahn skötte grävningen.

Kort fakta

Den nya ceremonilokalen ska ligga i området på Skogskyrkogården längs Halmstadvägen i anslutning till den stora parkeringen. Placeringen ökar tillgängligheten för besökaren med direkt anslutning till parkering och busshållplats. Även fler tillfartsvägar möjliggörs och ett flertal verksamheter kan därmed pågå samtidigt i lokalen.  

Uppdraget

  • Ceremonilokalen ska vara trosneutral och rymma 150 besökare men ska också kännas nära och intim vid mindre sällskap

  • Byggnaden ska ge möjlighet för de olika verksamheterna att fungera samtidigt

  • Bisättningslokalerna ska vara funktionella för att ge god arbetsmiljö, tillgänglighet och anpassade för framtiden

  • Material ska i största möjliga mån vara klimatneutral

  • Underhåll och drift av fastigheten ska vara klimatsmart, energisnålt och miljövänligt

Bakgrund

Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat har i uppdrag från Kammarkollegiet att ansvara för att begravningslagstiftningen uppfylls och hålls. Det innebär bland annat att erbjuda gravplatser, skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdarna, kist- och urnförvaring i väntan på gravsättning och att stå med ceremonilokal som är trosneutral. Då Falkenbergs kommun växer ökar behoven av såväl bisättningslokal samt större ceremonilokal.

Nuvarande bisättningslokal på Skogskyrkogården byggdes 1953 för att tillgodose förvaring av kistor och urnor inom dåvarande Falkenbergs församling. På grund av ändrad lagstiftning och allmänhetens krav på trosneutral lokal för ceremonier utvidgades fastigheten med ett kapell 1997.

Arkitekt-tävling

Under hösten 2021 genomfördes en arkitekt-tävling i form av parallellt uppdrag. Tävlingen vanns av White arkitekter som på bästa sätt tillgodosett behoven och den vackra miljön på Skogskyrkogården.