Ceremonilokal, första spadtaget, kyrkoherde, Staffan Orrdal
Foto: Henrik Enarsson

Följ bygget av ceremoni- och bisättningslokalen i Falkenberg

Bygget är igång. Första spadtaget togs den 20 april

22 maj - stora anläggningsarbeten pågår

Just nu pågår spontning av marken inför byggnationen av det nya skogskapellet. 

20 april togs första spadtaget till den nya ceremoni- och bisättningslokalen på Skogskyrkogården i Falkenberg

I ett strålande väder togs äntligen det första spadtaget den 20 april. Tal hölls, kanelbullar åts och framförallt fick den trehövdade spaden göra sitt. Kyrkoherden Staffan Orrdal och kyrkofullmäktiges ordförande Yen Gunnarsson samt affärschefen på HA Bygg Therese Plahn skötte grävningen.

Kort fakta

Den nya ceremonilokalen ska ligga i området på Skogskyrkogården längs Halmstadvägen i anslutning till den stora parkeringen. Placeringen ökar tillgängligheten för besökaren med direkt anslutning till parkering och busshållplats. Även fler tillfartsvägar möjliggörs och ett flertal verksamheter kan därmed pågå samtidigt i lokalen.  

Uppdraget

  • Ceremonilokalen ska vara trosneutral och rymma 150 besökare men ska också kännas nära och intim vid mindre sällskap

  • Byggnaden ska ge möjlighet för de olika verksamheterna att fungera samtidigt

  • Bisättningslokalerna ska vara funktionella för att ge god arbetsmiljö, tillgänglighet och anpassade för framtiden

  • Material ska i största möjliga mån vara klimatneutral

  • Underhåll och drift av fastigheten ska vara klimatsmart, energisnålt och miljövänligt

Bakgrund

Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat har i uppdrag från Kammarkollegiet att ansvara för att begravningslagstiftningen uppfylls och hålls. Det innebär bland annat att erbjuda gravplatser, skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdarna, kist- och urnförvaring i väntan på gravsättning och att stå med ceremonilokal som är trosneutral. Då Falkenbergs kommun växer ökar behoven av såväl bisättningslokal samt större ceremonilokal.

Nuvarande bisättningslokal på Skogskyrkogården byggdes 1953 för att tillgodose förvaring av kistor och urnor inom dåvarande Falkenbergs församling. På grund av ändrad lagstiftning och allmänhetens krav på trosneutral lokal för ceremonier utvidgades fastigheten med ett kapell 1997.

Arkitekt-tävling

Under hösten 2021 genomfördes en arkitekt-tävling i form av parallellt uppdrag. Tävlingen vanns av White arkitekter som på bästa sätt tillgodosett behoven och den vackra miljön på Skogskyrkogården.